N870IP PRO

Prilagodljivo Postavljanje Sa Apsolutnom Pouzdanošću

Dizajniran da podrži sve zaposlene sa bezbednom digitalnom i bežičnom komunikacijom.

Apsolutno olakšano postavljanje od najmanjih do najvećih sredina. Svaki Gigaset N870 MultiCell je napravljen da podržava male i srednje organizacije, a u slučaju da je Vaša organizacija veća, Multicell se lako prilagođava tim uslovima. MultiCell instalacija sa preko stotinu multicell primena u većim sredinama kao što su - fabrike, hoteli, bolnice ili magaciona okruženja - može da isporuči DECT komunikacionu mrežu koja služi hiljadama zaposlenih. N870 MultiCell podržava i lokalne sisteme i cloud-baziranu VoIP komunikaciju sa fleksibilnošću da se brzo uklopi u svaki rastući biznis. Sa jednostavnim procesom instaliranja, N870 MultiCell sistem pruža rapidno poboljšanje za vaše profesionalne DECT slušalice iz Gigaseta u celoj sredini.

Bezbedan

Svi VoIP pozivi preko N870 MultiCell sistema su enkriptovani, od odlaznog do dolaznog, sa SRTP / TLS standardima. Podržava čak i LDAPS, za siguni pristup centralnom imeniku.

Koncept Jedne Baze

Koncept N870 MultiCell DECT sistema se bazira na jednom tipu hardvera. Podešavanja definišu funkciju primene, od menadžerske do bazne stanice. Jedan MultiCell srednje veličine može da podrži i do 250 slušalica, 60 baznih stanica i omogućava 60 istovremenih poziva.

Kompijuter i Slušalice Umreženi

N870IP PRO integrira sa CTI rešenjima lako, sa njegovim uaCSTA mogućnostima. Vaši računari i telefonski sistem se integriraju, moći će da razmenjuju informacije, i time omoguće izvršavanje funkcija neophodnih za Kompijutersko-Telefonsku Integraciju.

Omogućava Slobodu Pokreta

Dizajniran da radi sa svim Gigaset DECT profesionalnim slušalicama sa bezbrižnim dometom kretanja i izručenjem poziva u višespratnim kancelarjama, na univerzitetima i proširenim spoljašnjim sredinama.

Kompatibilan Sa Različitim Mrežama

Kompatibilan i automatski rezervisan sa vodećim lokalnim i cloud-baziranim telefonskim provajderima, sa daljinskom administrativnom funkcijom koja dozvoljava rapidnu aktivaciju servisa i promenu konfiguracije.

Više Manjih Sredina ili Jedna Velika Površina

Dizajniran za lako postavljanje u malim ili velikim sredinama. U potpunosti proširena MultiCell instalacija pruža prošireno pokriće za preko 20,000 korisnika na jednoj platformi u jednoj ili više sredina.

*Sa N870 softverom za integriranje, dostupnim u 2019.